IZIMALI

IZIMALI

Amafomu Okukhokha

Imali ye-1
Ukuhlola kwe-2
inombolo ye-akhawunti ye-check number b
Ikhadi lesikweletu le-3
inombolo yekhadi lesikweletu
I-oda le-4 lemali
Isheke lomhambi we-5

Imithetho Yomkhaya

Ukuqasha kwe-6
Ukukhokhelwa kwemali ye-7
Isikhwama sikagesi se-8
Isikhwama sefoni ye-9
I-10 gas bill
I-11 i-oil bill / Ukushisa imali
Isikhwama samanzi se-12
I-13 ikhebula le-TV ye-TV
Ukukhokhiswa kwezimoto ze-14
Isikhwama sekhadi lesikweletu se-15

Izimali Zomndeni

Ukulinganisa kwe-16 i-checkbook
17 bhala isheke
Ibhange le-18 ku-intanethi
I-19 yokuhlola
Ukubhalisa kwe-20 yokuhlola
Isitatimende sanyanga zonke se-21

Ukusebenzisa umshini we-ATM

I-22 faka ikhadi le-ATM
I-23 faka inombolo yakho ye-PIN / inombolo yomuntu siqu
24 ukhethe ukuthengiselana
I-25 yenza idiphozi
I-26 ihoxise / uthole imali
Izimali zokudluliswa kwe-27
28 susa ikhadi lakho
I-29 thatha isaphulelo sakho sokuthenga / irisidi