IZINDAWO ZEZINDLELA, IZIMALI ZABANTU, UKUDLA KWEMPETHA

IZINTO EZIKHULULEKILE, IZIMALI ZABANTU, NOKUDLA KWEZINDABA

Imikhiqizo yePhepha

Ama-napkins we-1
Amakhophi wephepha le-2
Izicubu ze-3
Izintambo ze-4
Amapuleti wephepha le-5
Amaphilisi wephepha le-6
Iphepha le-toilet le-7

Izinto Zomkhaya

Izikhwama ze-sandwich ze-8
Izikhwama ze-9
Insipho ye-10
Insipho ye-11 yamanzi
I-12 isikhumba se-aluminium
Ukugoqa kwe-plastic ye-13
Iphepha le-14 likhishwe

Imikhiqizo yabantwana

I-15 baby cereal
Ukudla kwezingane ze-16
Ifomu le-17
Ama-18 asula
Ama-diapers we-19 (alahlwa)

Ukudla Kwezilwane

Ukudla kwe-cat ye-20
Ukudla kwenja ye-21