Ipulazi, Izilwane zasePulazini

I-FARM NEZIMPILO ZEMFAMA

I-1. indlu yasepulazini 2. (imifino) ingadi ye-3. scarecrow 4. isitshalo se-5. uhlelo lokunisela
I-1. indlu yokulima
I-2. (imifino) ingadi
I-3. scarecrow
I-4. isitshalo
I-5. uhlelo lokunisela
I-6. barn 7. iSilo 8. 9 enzile. hay 10. i-pitchfork 11. i-barnyard
I-6. ibhaja
I-7. i-silo
I-8. uzinzile
I-9. hay
I-10. i-pitchfork
I-11. i-barnyard
I-12. pigpen / pigsty 13. field 14. hlanganisa i-15. idlelo
I-12. pigpen / pigsty
I-13. inkambu
I-14. hlanganisa
I-15. idlelo
I-16. I-17 yezithelo. umuthi wesithelo
I-16. insimu yezithelo
I-17. umuthi wesithelo
I-18. umlimi 19. isandla esiqashiwe
I-18. umlimi
I-19. isandla esiqashiwe
I-20. inkukhu coop 21. hen indlu
I-20. inkukhu co
I-21. hen indlu
I-22. ucingo 23. ugandaganda
I-22. ucingo
I-23. ugandaganda
I-24. I-25 idoo. inkukhu / hen 26. inkukhu
I-24. iqhude
I-25. inkukhu / hen
I-26. inkukhu
I-27. i-turkey i-28. imbuzi 29. kid 30. izimvu ze-31. inyama yemvu
I-27. igalikuni
I-28. imbuzi
I-29. kid
I-30. izimvu
I-31. inyama yemvu
I-32. inkomo 33. (ubisi) inkomo 34. ithole-amathole
I-32. inkunzi
I-33. (ubisi) inkomo
I-34. ithole-amathole
I-35. i-horse 36. ingulube i-37. i-piglet
I-35. ihhashi
I-36. ingulube
I-37. i-piglet