Tshela isikhathi

Isikhathi

Unyaka, Izinyanga, Izinkathi, Isikhathi | | Isichazamazwi sezingane

Isikhathi sini?

Isikhathi sini? Ingxenye engamashumi ayisishiyagalombili edlule. Hamba uye esikoleni. Ungasheshi!
Isikhathi sini? Ingxenye yeshumi edlulile. Ukudlala. Woza, Ben!
Isikhathi sini?
Ingxenye eyodwa edlule.
Isikhathi sokudla wonke umuntu!
Isikhathi sini? Ingxenye yesithathu edlule.
Ake sihambe ekhaya.
Manje sikhululekile!

 1. ngehora elilodwa
 2. emihlanu edlule
 3. elishumi elidlule
 4. (a) eledlule eyodwa kwekota
 5. engamashumi amabili edlule
 6. engamashumi amabili nanhlanu edlule
 7. isigamu esedlule
 8. amashumi amabili nanhlanu kuya kwababili
 9. amashumi amabili kuya kwabili
 10. (a) ngekota ukuya kokubili
 11. eziyishumi kuya ezimbili
 12. amahlanu kuya amabili

Sebenzisa amaminithi nge kuya futhi esidlule lapho inani lamaminithi alingekho amahlanu, ayishumi, ayishumi nanhlanu, amabili namashumi amabili nanhlanu,
isb. amaminithi amathathu adlule angadluli ayisithupha.

usuku, ubusuku
I-12 am, i-12 ntambama
emini, phakathi kwamabili
bukela, iwashi

I-9 ngehora lesishiyagalolunye ekuseni
12.00 pm emini
5 ntambama lesihlanu ntambama
7 ntambama lesikhombisa kusihlwa
I-7.57 cishe cishe cishe yehora lesishiyagalolunye
I-8.02 ngemva nje kokuyisishiyagalombili
11.30 pm ntambama neshumi nanye ebusuku
I-12.00 ingaphakathi kwamabili

Isikhathi - Izinombolo, Usuku, Isikhathi - Isichazamazwi Sezithombe

Isikhathi - Izinombolo, Usuku, Isikhathi - Isichazamazwi Sezithombe

I-1. iwashi

I-2. isandla sehora

I-3. isandla esincane

I-4. seyike yasetshenziswa

I-5. ubuso

I-6. (idijithali) ukubukela

I-7. (i-analog) ukubukela

Isikhathi - Izinombolo, Usuku, Isikhathi - Isichazamazwi Sezithombe

I-8. Ngehora leshumi nambili (phakathi kwamabili)

I-9. Ngehora leshumi nambili (emini / emini)

I-10. okuyisikhombisa (ngehora)

I-11. ayisikhombisa oh ezinhlanu / ezinhlanu emva kweyisikhombisa

I-12. eziyisikhombisa eziyishumi / eziyishumi emva kweyisikhombisa

I-13. eziyisikhombisa ezinhlanu / (a) ngekota emva kwezinsuku eziyisikhombisa

I-14. amashumi ayisikhombisa namashumi amabili nesikhombisa

Isikhathi - Izinombolo, Usuku, Isikhathi - Isichazamazwi Sezithombe

I-15. eziyisikhombisa ezingamashumi amathathu

I-16. eziyisikhombisa ezingamashumi amathathu nanhlanu nanhlanu nanhlanu kuya kwabayisishiyagalombili

I-17. eziyisikhombisa ezingamashumi amane namashumi amabili kuya ku-8

I-18. eziyisikhombisa ezingamashumi amane nanhlanu / (a) ngekota kuya kweziyisishiyagalombili

I-19. eziyisikhombisa ezingamashumi ayisihlanu / eziyishumi kuya ku-8

I-20. ayisikhombisa namashumi amahlanu nanhlanu kuya kwemihlanu kuya kweziyisishiyagalombili

I-21. ngehora lesishiyagalolunye ekuseni ngehora lesishiyagalolunye ekuseni

I-22. ngehora lesishiyagalolunye nesikhombisa (ntambama) kusihlwa