Izinombolo zeKhadididi, Izinombolo ezikhethiwe

Numbers

Izinombolo: Ungathini- Izingxenyana, Ama-Decimals, Zero, Ukubala okukhulunywe ...

Cardinal Izinombolo


0 zero 1 eyodwa 2 ezimbili 3 ezintathu
4 ezine 5 ezinhlanu 6 eziyisithupha 7 eziyisikhombisa
I-8 ayisishiyagalombili i-9 ayisishiyagalolunye engu-10 eyishumi neshumi nane kwe-11
I-12 eyishumi nambili i-13 eyishumi nantathu i-14 eyi-15 eyishumi nanhlanu
I-16 eyishumi neshumi nambili 17 neshumi nesikhombisa 18 ayishumi nesishiyagalombili 19 nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye
20 amabili 21 amabili amabili 22 amashumi amabili nambili 30 amathathu
I-40 engu-50 engamashumi ayisihlanu i-60 engamashumi ayisithupha i-70 engamashumi ayisikhombisa
I-80 engu-90 ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye i-100 eyikhulu
I-101 eyikhulu (futhi) eyodwa
I-102 eyikhulu (futhi) amabili eyi-1,000 eyinkulungwane
10,000 izinkulungwane eziyishumi 100,000 eziyikhulu eziyizinkulungwane
1,000,000 isigidi esisodwa se-1,000,000,000 esisodwa sezigidigidi

Izinombolo ezikhethiwe

I-1 yokuqala ye-2nd yesibili 3rd yesithathu 4th yesine 5th yesihlanu
I-6th yesithupha i-XNUM ngesikhombisa i-7th yesishiyagalombili i-XNUM ngecala lesishiyagalolunye lesishiyagalolunye
I-XNUMI yeshumi nanye kwe-XNUM ngeshumi nambili 11th ngo-13th 12th nane
I-15th ngo-Okweshumi neshumi nesishiyagalolunye neshumi neshumi nesishiyagalolunye neshumi nesikhombisa leshumi nesikhombisa leshumi nanhlanu
I-XNUMi-9th yeshumi nesishiyagalolunye i-19th yeshumi nambili i-20yi-twenty-first 21nd namashumi amabili nesikhombisa
I-30th engamashumi amathathu namashumi ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye namashumi ayisihlanu
I-80th yeshumi nesishiyagalombili i-90th nesishiyagalolunye nesishiyagalombili i-100th ikhulu
I-101khulu eyikhulu (no) yokuqala engu-102nkhulu (nangesibili)
I-1,000th one thousandth 10,000th izinkulungwane eziyishumi ku-100,000th ikhulu lamawaka
I-1,000,000th eyodwa yesigidi esisodwa se-1,000,000,000th one billionth

1, 3, 5, 7, njll izinombolo ezingavamile
2, 4, 6, 8, njll ngisho nezinombolo

+ plus
- susa
x izikhathi
/ zihlukaniswe
= kufana

I-1 eyodwa
2 ezimbili
3 amathathu
4 ezine
U-5 Eva
6 ayisithupha
I-7 eyisikhombisa
8 ayisishiyagalombili
9 nine
10 eyishumi
11 neshumi nanye
I-12 eyishumi nambili
I-13 yeshumi nantathu
14 nane
15 ezinhlanu
I-16 eyishumi nesithupha
17 neshumi nesikhombisa
I-18 eyishumi nesishiyagalolunye
19 ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye
20 amashumi amabili
I-21 amabili nambili
22 amashumi amabili nambili
30 amashumi amathathu
I-40 engamashumi amane
50 amahlanu
60 amashumi ayisithupha
70 amashumi ayisikhombisa
80 ayisishiyagalombili
90 ayisishiyagalolunye
I-100 a / eyikhulu
I-101 a / eyikhulu namunye
I-140 a / eyikhulu namashumi amane
I-200 ngamakhulu amabili angamakhulu amabili
I-1,000 a / inkulungwane eyodwa
I-1,050 a / eyinkulungwane namashumi amahlanu
1,250 a / onezinkulungwane ezimbili namakhulu amabili namashumi amahlanu
2,000 izinkulungwane ezimbili
100,000 a / eyikhulu eyizinkulungwane
I-1,000,000 a / million eyodwa
2,000,000 izigidi ezimbili hhayi izigidi ezimbili

Ngezinombolo ezinkulu (ngaphezu kwe-999), bhala i-comma (,) phakathi kwezinkulungwane namakhulu, isib. 11,000, naphakathi kwezigidi nezinkulungwane, isib. 3,000,000.